ISO 14001:2015

Delen
ISO 14001:2015

ISO 14001 is een internationaal toegepaste norm om milieumanagementsystemen op te zetten en te certificeren. Het richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied en vormt een onderdeel van het gangbare managementsysteem.

Met de invoering van dit milieumanagementsysteem kunnen wij milieueffecten (milieurisico’s) van onze bedrijfsvoering beheersen en verminderen en meteen ook op kosten besparen. Een ander belangrijker aspect is dat de relatie met externe partijen, zoals omwonenden en (lokale) overheid, verder verbetert.

U kunt er van verzekerd zijn dat wij met het behalen van het ISO 14001 certificaat voldoen aan alle eisen en regels die zijn vastgelegd voor het beperken van de milieurisico’s.

ISO 14001 ITEQ Engineering

Terug naar overzicht